A15:45d


(Notarum Explicatio:)1

                                                                                                     <Tunnor    Cappar        Höö>
                                                                                                                                         <sommar laß>

No 6.  Pehr Anderson hafwer åker af leerjordh                                    7             16 3/8
            Moblanda leera                                                                      3             25 5/8
          Hööslagh i engarna af hårdhwall                                                                                    3 150/178
                Af moßbottn.2                                                                                                         3 17/178
          Betes haga; sampt kåhl och kalftäppa, på skogen
          finnes wedh och giärdzle3, sampt medell-
          måttigt muhlbethe.
No 7.  Erich Anderson, hafwer åker af leerjordh                                  6             10 3/8
            Moblanda leera                                                                      2             13 ?/84
          Hööslagh i engarna af hårdhwall                                                                                    3 21/89
            Af moßbottn.2                                                                                                             3 54/89
          En uth huggen betes haga sampt kåhl och
          kalftäppa; på skogen finnes wedebrandh
          och giärdzlefång5. sampt medellmåttigt
          muhlbethe.


1 Fortsättning av föregående transkription. Måttrubrikerna har supplerats för tydlighetens skull.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
4 Den första bråksiffran är felskriven och kan inte säkert tolkas.
5 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL-FÅNG 2.