A15:45e1


                      Ena åhret                        Andra åhret                    Åhrligit uthsädhe                   Höö sommar la<ß>
                Tunnor    Cappar            Tunnor  <Cappar>          <Tunnor    Cappar>
No 1           24            3 9/89               24            5 1/89                 24            4 5/89
(osv.)


1 En mindre versosida med några rubriker och siffertabeller. Här har endast rubrikerna och den första följande raden transkriberats; för återstoden hänvisas till faksimilen. Utrymmet under rubriken gällande höskörden saknas till stor del men verkar aldrig ha använts.