A15:45f1


(Rubrik:)

Trögd härad, Wallby sochn  Ledingby.

(Övrig text:)

Lars Ieanßon        1    Crono.2   Emot stående hemman
Nills Nillßon         1/2                 äro alle Cronan be-
Iean Ohlß encka   1                   hollne, och är skatte-
Iean Börießon      1/2                  retterne dher af
Per Anderßon:     5/8                  Konglig Mayt lenge
Iean Erickßon      1/2                  sedan hemfallen.

Ohl Ieanßon         1/23 Skatte.   Infanterie. Herr öf-
Carl Erickßon      1/2            wersten på bestellning.

Wallby by den 5: October 1724.
                        Lars Westau
                        Häradz skrifware.


1 Innehållande anteckningar från 1724.
2 Därefter klammer som för ihop denna rad med de följande fem raderna (t.o.m. Iean Erichßon).
3 Därefter klammer som för ihop denna rad med nästa och pekar mot det efterföljande Skatte (som egentligen står mellan denna och följande rad).