A15:47


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Wallby sochn och Dräggesta
                         by


(Karttext:)

Huusby egor mötha
Österby egor mötha här up före.
Folsberga egor mötha
Suallby Häflinge och Hässlinge egor mötha

Stabo fiärden
Miölk wijken
Breewijken
Eka wijk
Eka 2-egor mötha-2

Torp till Draggesta3
torp åker

trägårdh
4-Kalf haga-4
Kalf tappa5 af engen deelt

Österby gårdh
Träsk
Träsk
Hagar till Dragge-sta3 by som är af allmenningen stängdt
Lada
Träsk

Hornö häll6
Krogen
Hornö gårdh
Eka gårdh

Fårudden
7-Borija Ring-7
lijten haga till Österby
Färgkars stuga
Färgan
Korsgrans udden
Suartgeet slätta
Marberget
Horno8 udd

alnar
Scala ulnarum

Afmätt in October Anno 1688
                    af Hans Barckhus


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 47 och nere till höger kartnumret 24.
2-2 Två gånger, ungefär mot söder resp. öster.
3 Troligen fel för Drä-.
4-4 Med rött bläck.
5 Fel för tä-.
6 Troligen rättat från udd.
7-7 Avser fornborgen Borgaringen.
8 Fel för Hornö.