A15:49


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Wallby sochn och Gymminge


(Karttext:)

Vallby
Kroby egor mötha
Kyrckebys egor mötha
Huuby2 egor
Österby egor mötha här

linda
Gymminge
Kål tompt
Kål
linda
Denne guhla linien pretenderar Gym-minge att willa gå effter.
Torp stuga

Torp stuga
Klåckarens åker fiell

Österby egor mötha
Huusby åker-fiell möther
Österby egor mötha

Wallby åkerfiell möther
Huusby åker och engz fiell möther
Österby egor mötha
Huusby och Bergz åker fiellar mötha
Österby åkerfiell
Bergz åker och engz fiell mother3
Skarp hårdhwall

Österby åker och engz fiell möther
Huusby åker och engz fiell möther
Hård wall

Dräggesta egor mötha här
Österby eng möther
Horndöö allmeningh möther
Hårdwall

alnar
Scala ulnarum

Afmätt in Augustij Anno 1690
            af
    Hans Barckhus


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 49 och nere till höger kartnumret 25. Uppe till vänster står "Numero 6.", och nere till höger:
  Reviderad den 21 Maij 1740
  D _  _  _  _  15 tunnor 12 kappar
  E                   5  ——  20
2 Fel för Husby el. dyl.?
3 Fel för möther.