A15:51


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Wallby sochn och Hånungby


(Karttext:)

Hämsta egor mötha här
Leedingeby 2-bär eng-2 möther
Hämsta egor mötha
Boglösa kyrkebys egor mötha
Kroby egor mötha här
Leedingeby egor mötha på denne sijdan

Stora Pors kiärre
Vthmarken af ung tall och granskogh.
Kiärr
Lilla Pors kiärre

effter denne upprickade linien, willia Ledingebona gå
Soldat torp
åker till torpet
linda
Hårdh wall
lijn täppa
tofwg hårdhwall
Hårdhwall
Sijdländ linda
Skarp hårdh wall
Rödning
Rödning
linda
linda
linda
Ny rödning
linda
Hag kiärre

Kalf täppa
Kål täpa
Kål
Kalftäpa
Kål
Kalf
Hånungby
Hamp
Kål
Kalftäppa
Hamp
Hamp täppa
Kalf tompt
Kål
Kalf
trägård
Kalf tompt
Kål
Kal3 täpa
Kroby åker fiell

alnar
Scala ulnarum

Afmätt in Iulij Anno 1690
            af
    Hans Barckhus


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 51 och nere till höger kartnumret 26. Uppe till vänster står "Numero 5.".
2-2 Står möjligen för en sammansättning "bäräng" samhörig med SAOB B 4796 BÄRA, v. 12 b.
3 Fel för Kål.