A15:53a


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Wallby sochn och Huusby
                    sampt Bergh


(Karttext:)

Vallby egor mötha här
Gymminge egor
Österby egor mötha

Eknääs egor mötha
Mählarn lacus
Horndöö gårds egor mötha

Wäderquan2 på Vallby egor.
Vallby kyrkia
torp till Gymminge
wreet till Österby
Denne wret berättas skall
lyda till Staffan Mattzon
i Huusby, hwilke wret han
medh willia hafwer låttit en torpare
på Österby egor bruka, och änu der till lyder.

linda
Hårdhbruka leera
Skarp hårdhwall
Haßel backe
Skarp hårdh-wall

Huusby
Kåhl täppa
Kalf täppor till byn
Bergh
Kiälla
Back stugor
Back stuga
Back stuga
Soldat stuga
3-Kåhl och hamp täppa
Slåtter täppa-3
Träsk
Dya

alnar
Scala ulnarum

Afmätt Anno 1691 in October et November
                          af
                  Hans Barckhus


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 53 och nere till höger kartnumret 27.
2 Fel för -quarn.
3-3 Med rött bläck.