A15:55


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Wallby sochn och Ecknääs


(Karttext:)

Vallby egor mötha
Husby egor mötha här
Mählarn lacus

Skarp hårdhwall som intet kan räcknas för slåtter.
Vthmarcken
Kalf
Kåhl täppa
Kalf täppa
Hamp täppa
Sandjordh något leerblanda
Kalf

gamalt hagh
Bree-wijken
gamalt hagh
Kåhl
Skarp wall oduglig till slåtter.
Betz haga till Huusby

Scala ulnarum

Afmätt Anno 1691 in Augustij
                  af
        Hans Barckhus


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 55 och nere till höger kartnumret 28.