A15:57


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Torßvij sochn och Edeby


(Karttext:)

Sundby egor mötha här
Mählarn lacus
Nafsta egor mötha
Torssvij sätegårds egor mötha

Skarpt
Linda
Skarpt
Sijdländ jordh
grund jordh
grund
grund jordh

gru<n>d
grund
grund
Vthmarken
grund

Slätta
Edeby
ödes hemman
Hamp täppa
Kalf täppa
trägårdh gemen
tofug hårdh wall
Linda

Vthmarken.

Afmätt Anno 1692 in Augustij
                  af
        Hans Barckhus

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 57 och nere till höger kartnumret 29.