A15:59


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Torßvij sochn och Nafsta by


(Karttext:)

Heesta egor mötha
Flasta egor mötha
Sohrby egor mötha

Sundby egor mötha
Edby egor mötha
Torssvij sätegårds egor

goodh2 jordh
Grund jordh
Sijdlanda
grund jordh
Hårdhbruka leera
Sijdländjordh
Måßbottn3
Skarpt och odugligt till slåtter.

Vthmarken.
Sijdländ jordh
Grund jordh

grund
tompt till åker
Hamp täppa till No 3: 4: 5:
Kalf täppa
Kåhl
Kalf täppor
grund
trägård
Kalftompt
Nafstaby
Kåhl
Kåhl
grund jordh
Hårdh-bruka leera
Sijdlända

Wäderquarn
Torssvij gårdh
Kyrkan
grundh jordh
torp till Tårswij
Sohrby


(Det mindre östliga området:)

Säby engsfall möther
4-Knarsta wijk-4
Eng till Torssvijgård möther
Sohrby egor mötha
Nygårds egor mötha

Sijdländ åker i linda
3ne torp till Tårßwij gårdh
Betzmark
odugligt till slåtter
Betzmark


alnar
Scala ulnarum

Afmätt Anno 1692 in Augustij
                  af
        Hans Barckhus


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 59 och nere till höger kartnumret 30. Nere till höger, ovanför kartografens signatur, står något som kanske ska läsas "5 Riksdaler 16 Skilling".
2 Något otydligt. Verkar ändrat från grundh.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
4-4 Förefaller beteckna (den inre delen av) Häcklebergsviken.