A15:61c


(Karttext:)1

2-Litslena sochn möther här-2

Deße torpare3 som ligga här
uthan före; hwilka äre beläg-
ne i Litzlena sochn, så när
som den öfwersta ligger till
Huusby

På denna kretz begriper sigh Trögdh häradz allmening Hammarn benämbd,
och gränßar till Ekholmsundz egor runt om kring, så när som upp
wijdh Myrby och Wiggeby, der ligga torpen millan deras hagar och giärden

Måßbottn4

på denne sijdan om åhn är Willberg sochn eng.
Sisshammars wijk
5-även kallad Herrängen-5
Lada
Lagård
Sisshammar
Trägården
Hammars udd
Lada
Hammar wijk
Hammars udd
Haga


1 Till den mindre södra delen av karta 31, folio 61.
2-2 Jfr not 4-4 till föregående transkription.
3 Fel för torp?
4 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
5-5 Antecknat i senare tid, troligen med blyerts.