A16:reg2Häradet.          Sochnen.                    Hemmanet.                            Chartan.
                                                                                                       No.    Folio.

Lagunda.         Kulla sochen.             Frijberg med Mysinge.             22.      43.
                       Fittia sochn.               Hässle och    }
                                                        Hällke.          }                         23.      45.
                                                        Elfwelösa by.                            24.      47.
                                                        Bodarna med   }
                                                        Baggbo skifte.  }                      25.      49.
                                                                4.
                       Långtora.                   Brunna.                                    26.      51.
                                                         Jädra by.                                 27.      53.
                                                                2.
                       Hiählsta sochen.        Tuna by.                                   28.      55.
                                                                1.
                       Girista sochen.           Bärsta.                                     29.      57.
                                                        Girista by med Rölöpe utfjälh.   30.      59.
                                                        Myrby.                                     31.      61.
                                                                3.
                       Fröslunda sochen.     Taxnääs.                                   32.      63.
                                                                1.
                       Kulla sochen.            Gryta by.                                  33.      65.
                                                       Stiernholms by.                         34.      67.
                                                                2.
                       Biskopskulla.            Råby.                                       35.      69.
                                                       Willsbärga by.                           36.      71.
                                                       Lagundsbärga gård.                   37.      73.
                                                              item.
                                                       Der hoos den nu behållne
                                                      Lagundsberga eller Landz-
                                                      berga bondebyen.
                                                                3.                                                      19.

Åsunda.          Wårfrukyrkia.           Åhl.                                           39.      75.
                                                               1.
                       Nääs sochn.             Räfslösa by.                               39.      77.
                                                      Walla by.                                    40.      79.
                                                              2.
                       Sparrsättra.             Lådöö by.                                   41.      81.
                                                              1.
                       Breed sochn.           Ytterby.                                      42.      83.
                                                      Engesta by.                                 43.      85.
                                                              2.

Dito härad.      Tillinge sochen.       Linda.                                         44.