A16:reg3Häradet.           Sochnen.                   Hemmanet.                           Chartan.
                                                                                                      No.    Folio.

Åsunda.            Tillinge sochen.          Linda med Smedstorp och
                                                         Skruftorp.                              44.      87.
                                                         Myrby.                                  45.      89.
                                                         Järstena.                                46.      91.
                                                         Allma by.                               47.      93.
                                                         Fröswij.                                 48.      95.
                                                         Skinna by.                              49.      97.
                                                         Åby.                                      50.      99.
                                                         Yddala.                                  51.    101.
                                                         Drällsta.                                 52.    105.
                                                                10.
                        Teeda sochen.           Enbärga.                                54.    107.
                                                         Rijsbärga.                              55.    109.
                                                         Ekeby.                                   56.    111.
                                                                  3.

Norunda.          Leena sochen.          Ekeby.                                    57.    113.
                                                                  1.
                         Wicksta.                 Uflunge.                                   58.    115.
                                                        Risby.                                     59.    117.
                                                        Wallby.                                   60.    119.
                                                        Enesta.                                    61.    121.
                                                        Säfwasta.                                62.    123.
                                                        Fantebo och   }
                                                        Hälgemyra.     }                      63.    125.
                                                                 6.
                         Teensta sochen.      Trawenberg eller
                                                        Teensta byn.                           64.    127.
                                                        Labbo.                                   65.    129.
                                                        Brunna.                                  66.    131.
                                                        Sommaräng by.                      67.    133.
                                                                  4.
                         Biörklinge.               Läby.                                     68.    135.
                                                                  1.

Dito härad.       Ehrentuna sochen.   Kiettsta.                                  69.