A16:reg4Härad.               Sochen.                     Hemman.                            Charta.
                                                                                                     No.    Folio.

Norunda.           Ehrentuna.                 Kiettsta.                              69.    137.
                                                          Wallby.                                70.    139.
                                                          Kollie.                                  71.    141.
                                                          Östa.                                    72.    143.
                                                          Wästerängen.                       73.    145.          
                                                                  5.
                                                           Summa chartor   73.


Folierne insattes intet förrän den 22
november anno 1700, wed inventeringen.