A16:1b(Rubrik:)
Hagunda häradh, Dahlby sochn och Breena.


(Karttext:)
Hässle egor mötha här.
Gräfsta egor mötha
Uthmarken.
Toppmyra egor.
Soldat stuga.
Norbeckz kierre.
Wreet till torpet.
Linda.
Norrbeckz torpet brukas till Toppmyra.
Moblanda.
Löösjordh.
Grundjordh.
Wreet till torpet.
Moblandad.
Gammal  linda.
Löös och sijdländ jordh.
Moblandad.
Toppmyra koohagen.
Gammal linda.
Hårdhwall.
Gumgräna egor mötha.
Löös jordh.
Skarp måssbottn.
Grund.
Godh betzmark.
Hårdhwall.
Sidländ jordh.
Sijdländ jordh.
Hässle egor mötha.
Gumgräna egor.
Sijdländ och backsågjordh.
Linda.
Hårdh bruka leera.
Säby eng möther.
Grundjordh.
Trä gårdh.
Grund.
Gumgräna.
Löös jordh.
Grund.
Sijd länd.
Kalf täppa.
Sijdlända.
Skogzjord.
Säby engzfiell möther.
Hårdhbruka leera.
Hårdwall.
Duglig till åker mark.
Wreet till no 2.
Hårdhwall
Hårdwall.
Engz fall till Säby.
Wreet till no 1.
Flank wijken.
Wreet till.
Wreet till no 3.
Ekoln lacus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt år 1694 af
Hans Barckhus
som ses af registret öfwer de i Upsala
förwarade concept chartor.