A16:5b(Rubrik:)
Hagunda häradh, Dahlby sochn och
Tuna by.


(Karttext:)
Högby egor i Nääs sochen mötha här.
Ubby egor mötha här.
Haga till Högby.
Ung tall och gran skogh.
Kiär.
No 3.
No 2.
Soldat stuga.
Prästegårds egor mötha.
   Denne twistplatz pretenderar
   Tuna bona och willia gå från
   röret no 1 upp till no 2, der ifrån
   sedan till no 3, hwilket Prestegården
   dhen förnekar och will dhe skall
   gå från no1 till no 3.
Wägen åth Upsala.
Kiär.
Brän kiärre.
Kiär.
Wreet.
Soldat stuga.
No 1.
Suart kiärre.
Hacksta egor mötha.
Kiär.
Wreet.
Weet1.
Wreet.
Ubby by.
Sohlbahe.
Hållberga egor mötha.
Kiälla.
Linda.
Kål.
Trägårdh.
Slåtter haga till Ubby.
Homp täppa.
Tuna by.
Humel gårdh.
Sank linda.
Hållberga by.
Måssbottn.
Linda.
Linda.
Kyrck wäg.
Dahlby engsfiell.
Åker i linda.
Denne linda slår Ubbona.
Ensta egor mötha.
Viggeby egor mötha.
Alfstadh egor mötha.
Ubby engsfiell.


Afmätt in may anno 1689
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________
1Fel för wreet.