A16:7b(Karttext:)
Nibble egor mötha här.
Viggeby egor mötha.
Torp till Wiggeby.
Torp till Wiggeby.
Denne wägh bär till Upsahla.
Hässle egor mötha.
Grähna eegor mötha.
Toppmyra egor mötha här.
Kiär.
Kåhl täpa.
Back stuga.
Torp till Brunna.
Gräfsta.
Kalf tompt.
Kåhl.
Linda.
Linda.
Linda.
Linda.
Lööslända.
Linda.
Linda.
Klåckarens åkerfiell i Åker sochn möther.
Linda.
Giärdzbaka.
Berga egor mötha.
Lööslända.
Nys anlagd trägårdh.
Ladugård.
Åker i linda.
Sundby egor mötha här.
Brunna.
Kåhl.
Gierdzbake.
Grund jordh.


Afmätt anno 1691 in junij
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.