A16:9b(Rubrik:)
Hagunda häradh, Dahlby sochn och Häszle by.


(Karttext:)
Dahlby egor mötha.
Gräfsta egor mötha.
Linda duglig till åker.
Wiggeby egor mötha.
Hårdhwall.
Linda.
Löös lända.
Kiär.
Soldat stuga.
Linda.
Grähna egor mötha här.
Duglig till åker.
Hårdhwall.
Löös län-da.
Uthmarken.
Löös lända.
Kiärr.
Löös lända.
Åker linda.
Löös lända.
Löös lända.
Hässle.
Kalf täppa.
Tompter.
Löös lända.
Linda duglig till åker.
Säby egor mötha.
Gammal linda.
Linda.
Löös.
Linda.
Löös lända.
Qwarn stuga.
Wäderquarn till Säby.
Loos1 lända.
Löös länd jordh.
Säby giärde.
Soldat torp till Grähna.
Linda.
Linda.
Linda.
Gumgrähna egor.

Säby egor mötha här.
Grähna eng möther.
Engzteegar till Dahlby, Säby och Gumgrähna.
Ekoln lacus.
Säby eng möther.


Afmätt anno 1691 in julij
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

___________
1Fel för löös.