A16:13a(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Österby sätegårdh och Åhlandz
Kyrckieby uthi Åhlands sochn och Hagunda
häradh.