A16:13c(Karttext:)
Rosendahlz engh.
Trumpmyran.
Tall och graan skogh.
<  > egor mötha här.
En wise.
Westerby eghor mötha på denne sijdhan.
Stokmosstorpet.
Ett rör Starbrinken.
Beetz mossa, löff skogh.
Åhlboo sågen.
Små tall och graan skogh.
Sågh och miöhl qwarn.
Hagtorpet.
Trenne nybygda torp.
Kiärngmyhran.
Norbo torpet.
Åhlands kyrka.
Kyrc-kebyn.
Torp engen.
Norrbo sweedhen.
Tall och granskogh medh små biörck iblandh.
Norr enghen.
Fiby stigen.
Porsmossa.
Österby.
Trää och humelgårdh.
Römossan.
Ahlboo eghor mötha.
Ahlbo engh.
Dahlkars kierre eller hwessingzmohran.
Beetz haga.
Nyteppan.
Linda.
Österby söder engh.
Linda.
Sank linda.
Kyrckeby engen.
Heela denna engen hefdas nu af Holmbrona som uthi 1635 åhrs geometriska arbete hördt till Österby.
Linda.
Beetz haga.
Tall och gran skogh.
Twisteplatz emillan Holmbro och Österby.
Holmbro eghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.