A16:13d(Karttext:)
Eekedahlz röret eller förbettringz röret.
Ulleråkers allmenningh mötha här.
Öfwerbodha eghor mötha.
En wette på ett berg emillan Brittmåssen ock Ekedals röret.
Reenfanan.
Krabröret.
5 stena rör, Brittmåss röret kalladt.
Britmossan.
Tall och graan skogh.
Stensmåss röret.
Steensmossan.
Longhmossan brukas till muhlbeete.
Giählsättra eghor mötha.
Höghråån.
Fiby eghor <  >.
Rosendahlz engh.
Tall och graan skogh.
Trumpmyran.
En wise.