A16:15b(Karttext:)
Knä.
Hielm röret.
Knä röret.
Hagunda häradz ahlmenningh möther.
Brun koret1.
Sågh.
Eke-dahlz rö-ret.
Eng som Mons Belingh intet fådt mätha för högt watten skull.
Brithmoss röret.
Giehlsättra egor mötha.
Öfwer-boda.
Österby egor mötha.
Gammal engz mur i en lijten skogzbacke af stoora och gambla trän.
Stoor engen.


Afmätt anno 1688 in junio
aff
Petter Arosander.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


_____________
1Fel för röret?