A16:17a(Invikta flikar:)
Lars Hoffstedt.

Reviderad in februari 1707.