A16:17b(Rubrik:)
Hagunda härad, Tible sochn och Tiälinge.
Mätt 1688.


(Karttext:)
Tibleby ägor möta här.
Fräken botten.
Wrå ägor möta.
Skilsta ägor möta på denna sidan.
Sidlandig1 lerjordh.
Hård wall.
Moblanda lerjordh.
Linda.
Mojordh.
Bysens skogh på denne sidan.
Ödes åker.
Moblanda lerjordh.
Mojord.
Linda.
Soldat torp.
Ångelsta ängh.
Betes haga till no 3.
Ödes mark.
Mojordh.
Mojordh.
Obrukad.
Betes haga.
Obrukat åker.
Ångelsta ägor möta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


____________
1Fel för sidländig.