A16:18                   Notarum explicatio.                      Moblandad. Swart.  Sid-       Mojord. Hård-. Fräken-.
                                                                             lerjord.         mylla.   ländig.                  wall.    wall.
                                                                             tunnor.        tunnor.  lerjord.  tunor.       sommar.
                                                                             cappar.       cappar. cappar.  cappar.    lass.
   Tiählinge består af 6 grannar, 3 1/2
   frälse heman, 2 1/2 crone á 42 öresland i bya-
   måhl.
Littra.   
A. Hafwer åker dhet ena åhret,                               61.              8. 16.                  10.
B. Dhet andra åhrs uthsädet,                                   56. 26.                     13.
No.              Wreetar.
1. En wreeth,                                                                                                          2. 20.
2. En wreet,                                                                                                            2. 16.
3. En wreet,                                                                                                            2.
4. En wreet,                                                                                                            3. 28.
5. En wreet, desse wretar äro torp bygde uppå,                                                            7.  
   2 stycken sohldatz torp, hafwer små wreet,                                                              14.
   Åhrliget uthsäde på hela byn med wretar,             58. 29.        4.   8.       6. 16.  10. 22 1/2.
C. Stor ängen,                                                                                                                        16. 110.
No.                Grannarna.
1. Frälse á 8 öresland hafwer åhrligen med wretar, 11.7 1/21.        25 19/21. 1 7 13/21.  2.1 3/21. 3 1/21. 20 20/21.
2. Frälse á dito öresland, hafwer åker åhrligen,       11.7 1/21.        25 19/21. 1.7 13/21.  2.1 3/21. 3 1/21. 20 20/21.
3. Halff crono á 4 öresland, dhet andra halfwa
   frälsa á 4 öresland liggia i hoopa.
   Åhrliget uthsäde på 1/2 cronehemmanet,                5. 19 22/42.   12 41/42.  19 14/21.  1. 10/21. 1 11/21. 10 10/21.
   Andra 1/2 frälse åhrliget,                                        5. 19 22/42.   12 41/42.  19 14/21.  1. 10/21. 1 11/21. 10 10/21.
4. Frälse á 5 öresland åhrliget uthsäde,                     7.   27/42.  16 4/21.  24 16/21.  1.  8 13/21.  1 19/21. 13 21/21.
   Hafwer tillförende warit frälse och nu för
5. tiden crone á 8 öresland, hafwar åker åhrligen,   11.  7 1/21.   25 19/21.  1 7 13/21.  2. 1 3/21.  3 1/21.  20 20/21.
6. Crone á 5 öresland, hafwer åker åhrligen,            7.    17/42.  16 4/21.   24 16/21.  1. 8 13/21.  1 19/21. 13 2/21.
   Betes hagar till no 3 och no 6 består af gott bete.
   Skogen bestar1 af tall och biörk.
   Till nödtorffigt giädzel och wedebran.
   Muhle bete medelmåttigt. Inga flere
   lägenheter.


_____________
1Fel för består.