A16:19a(Rubrik:)
Hagunda härdh, Åker sochn och Biörck.