A16:19b(Karttext lilla kartan:)
Hållberga egor.
Torrista egor mötha här.
Linda som har warit åker.
Alfsta egor mötha.
Torp stugor.
Steenbro myra.
Halbosta egor mötha.
   Efter denne röda iluminerade linien
   pretenderar Biörck bona att
   willia gå, från no 1 till no 2 och
   sedan der ifrån till no 3 som står
   en vise, men synes nu röret no 2
   wara heelt oansettligit1.
Soldat stuga.
Linda som har warit åker.


(Karttext stora kartan:)
Prästegårdz egor.
Lunda egor mötha.
Berga egor mötha här.
Högby egor mötha.
Stendörs berget.
Gammal linda.
Berga engzteegen.
Biörck.
Kalf hagar.
Berga engz teegen.
Linda.
Linda.
På denna teeg slår Prästegården och Ber-gona.
Ekoln lacus.


Afmatt2 in may anno 1689
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för oansenligit?
2Fel för afmätt.