A16:21(Rubrik:)
Hagunda häradh, Åker sochn och Sundby.


(Karttext:)
Berga egor mötha.
Brunna egor mötha.
Berga.
Tåppmyra.
Engz fiell till Berga.
Engz fiell till Berga.
Toppmyra egor mötha.
Linda.
Äro engzteegar till åthskillige hemman i denne sochn.
Tåppmyra.
Röömylla leena.
Sijdländh åker.
Engzfiell till Tåpp-myra.
Linda.
Engzfiell till Tåpp-myra.
Löös lända.
Gierdz backe.
Ladu-gård.
Sundby.
Kalf täppa.
Fager wijk.
Torp till Berga.
Mählarn heller Ekoln.


Afmätt anno 1691 in juny
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.