A16:23(Rubrik:)
Hagunda härad, Åker sochn, Berga.


(Karttext:)
Nibble äng möter.
Lunda ägor möta.
Moblandad ler jord.
Brunna ägor möta.
Biörks ägor möta här.
Ler och stenklappur.
Toppmy-ra ängz fiäll.
Sundby ägor mota1.
Härbolsta angzfiell2.
Berga.
Löös lända.
Ler och sten klappur.
Sundby åker.
Biörkz ängz fiäll.
Brunna äng.
Paske hus.
Ekolen lacus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Lars Hofstedtz.


(Under ramen:)
Reviderad in februari 1707.
A. A.

__________________
1Fel för möta.
2Fel för ängzfiell.