A16:25
(Rubrik:)
Hagunda häradh, Åker sochn och
Skiählby by.


(Karttext:)
Högby egor möta på denne sijdan.
Högby by.
Wijks säthe-gårds åker-giärde på denna sijdan om bolstad Rennen.
Högby åkergiärde.
Herregårds koohagän möther på denne sijdan.
Eneby åker möther.


Lars Hoffstedtz.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Reviderad in februari 1707.