A16:27(Rubrik:)
Hagunda härad, Grytha sochn, Raansta.


(Karttext:)
Biörnoms egor mötha.
Betes hage till no 1.
Giölunda.
Wägen till Upsala.
Bysens uthmark.
Säfva egor mötha.
Betes hage till no 1.
Husby egor motha1.
Betesshage till no 2.
Säfva egor mötha.
Ransta.
Landzwägen öfwer Orsundbro.
Beteshage till no 3.
Qvarn.
Betesshage till no 1.
Torp till no 2.
Betesshage till no 2.
Öhlsta egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in september anno 1688
af
Jacob Braun.


_____________
1Fel för mötha.