A16:31b(Karttext:)
Wäsby ägor mötha.
Tall och gran skough.
Felke ägor mötha på denne sijdhan.
Wisgiärdz ägor mötha här.
Torp.
Twisteplatz emillan Filke och Ekebolanda emillan dhen guhla och rodha1 prickningen.
Ekebolanda.
   Af dombdt anno 1688 efter dhen bruuna linien som skall wara nu skildnan begge byar emilla som dhe
   sin emillan sedhan doomen afsadhes förlaktes efter bemälte bruna linia
   men af häradzhöfdingen dömbdt efter dhen guhla linien.
Twisteplatz emillan Ekebolanda och Wijsgiärdhe.
Twist emillan Filke och Eekebolanda.
Wallby ägor mötha.


Afmatt2 anno 1688
aff
Petter Arosander.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________
1Fel för rödha.
2Fel för afmätt.