A16:33b(Karttext:)
Kiölinge egor i Vänge sochn och Ulleråkers häradh möther.
Ekbolanda egor i Hagby sochn mötha på denne sijdan.
Kraksbo egor mötha.
Denne röda linien pre-tenderar Wijsgiärdz bona.
Torp till gården no 2.
Desse 4 stenar liggia i Krokzbo weet.
Eng till Brunna gårdh möther.
   Warest Wijsegärdz bona willia gå från röret no 1 till no 2
   öfwer engen, men äga nu intet längre än efter den röda
   numinerade linien som sees kan.
Reens myra.
Svista egor mötha på denne sijdan.
Nyrögd engh till Eekbolanda.
Uthmarcken af tall och gran skogh.
Stoorhags kiärre.
Kiär.
Kiärr.
Ödes hagar.
Soldat stuga.
Sijdlädh1 linde som här warit åker.
Sank linda.
Hårdhwall.
Fräkn bottn.
Kalf täppa.
Kalf täppa.
Kål.
Wijsegierde by.
Trägård.
Kalf täppa.
Hårdhwall.
Kyrck jordh.
Skiähl-sta egor mötha.
Linda.
Torsbroo egor mötha.
Linda.
Bragby egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in juny anno 1689
af
Hans Barckhus.


________________
1Fel för sijdländh?