A16:35(Rubrik:)
Hagunda härad, Balinsta sochn, Tibble.


(Karttext:)
Balingsta Prästegårdhz egor mötha.
Balingsta Kyrkebys egor mötha.
Tibble by.
Bysens uthmark.
Balingsta fiell.
Balingsta fiell.
Balingsta medh Präste gårdh fiell.
Präste gårdh fiell.
Preste gårdh, Kumbla medh Balingsta by fiell.
Öhlsta möther.
Betesshage till no 3.
Balingsta åkerfiell.
Fröwij egor mötha.
Oduglig linda.
Betes haget till no 4.
Balingsta fiell.
Betes hage till no 1, 2.
Noorsta egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in november anno 1688
af
Jacob Braun.