A16:39b(Rubrik:)
Laghunda häradh, Nysättra sochn, någre torpp på
Åhlöpe bys egor, hwilka giöra sine dagzwärken till Ryda ladugårdh.


NB. Dhesse torp äro effter haradz1 dom anno 1693
förklarade liggia mästa delen på allmeningen.


(Karttext:)
Mojordh.
Lera.
Lera.
Linda.
Ålöpssiön.

Ålöpssiön.


Hålmsiön.

Beteshaga.
Kalftäppa.
Kalf täppa.

Kalf täppa.
Ålöpssiön.
Kalftäppa.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Lars Hoffstedtz.


(Under skalan:)
Reviderad in Majo 1738 vid memon eller observat.
Reviderad in martio 170< >.
A. A.

_______________
1Fel för häradz.