A16:41a(Rubrik:)
Lagunda häradh, Nysättra sochn och Hammarby.


(Under ramen:)
Reviderat hwad de 4 torpen widkommer som
lyda til Ryda kongzgård in majo 1738 vid memo.
Reviderad in martio 1707.
A. A.