A16:45(Rubrik:)
Lagunda häradh, Fettia sochn, Häszle och Hälke.


(Karttext:)
Fettia wijken.
Bielkesta egor mötha på denne sijdan.
Stenbro.
Betes mark.
Humble gård.
Hässle gård.
Hage.
Trägård.
Ny trägård.
Sochn wäg.
Godt rör.
Fettia bys egor möta här.
Hälke hafwer här stådt.
Betesshage till gården.
Godt rör.
Detta stycke innom rågången häfdar Fettia by och till åker uptaget.
Lååsbo möther.
Vise.
Torp hage.
Torp hage.
Godt rör.
Hässle uthmark.
Husstugu egor mötha.
Godt rör.
Godt rör.
Elfvelösa egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt in junio anno 1690
af Jacob Braun.