A16:47b(Karttext:)
Fittia bys egor mötha.
Hässle egor mötha.
Fittia Prästegårdz egor mötha.
Hustugu egor mötha.
Wallbylandz betes hage.
Oduglig linda.
Sidländig linda.
Detta är in-stängt af engen till åker.
Uthfiellar som lyda till andre byar.
Elfvelösa by.
Horrsta egor mötha.
Jädra fiäll.
Sidlän-dig linda.
Bysens betes hage.
Jädra egor mötha.
Åthskillige fiell engiar.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in october anno 1688
af
Jacob Braun.