A16:49b(Rubrik:)
Lagunda häradh, Fittia sochn och Bodarna med
Baggbo i skifte.


(Karttext:)
Tittia1 stooreng möther här.
Kiälla.
Kiäll tramp.
Gymminge egor.
Gierdz backe.
Kalf tompt.
Bodarna.
Krydd gåhl.
Kåhl täppa.
Sijdlänt.
Skarp wall oduglig till slåtter men kan wara tienlig till åker.
Tofugdt.
Mosunda egor mötha.
Giärdz backe.
Lind.
Giärdz bake.
Sijdlänt.
Kåhltäppa.
Kiälla.
Fittia byegor mötha här.
Brygghuus.
Uthmarken.
Back stuga.
Torp till Mosunda.
En wreet till Fittia by.
Kalf täppa.
Baggbo.
Backa i engen.
Back stuga.
Soldat stuga till Lundersta.
Löösländ achtigt.
Löösländ achtigt.
Linda dugligt till åker.
Denne linda kallas betzhaga till Baggbo.
Sijdländ linda.
Kåhl.
Torp till Lundersta.
Löth.
   På denne trackt är uthmarken belägen alt
   ifrån Boda engz hörnet no 1 och till röret no 2
   der Wijfärna bodarna och Fittia by stöta till-
   sammans, men hafua Fittia och Bodarna
   ingen wissheet om skildnaden sig emellan.
Lundersta egor mötha.
Vijfärna egor mötha.


Afmätt anno 1691 in augusty
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Fel för Fittia.