A16:51b(Karttext:)
Långtohra egor mötha.
Vallby egor mötha här.

Vallby 2:ne gårdar.
Jädra egor mötha på denne sijdan.
Linda.
Backsågug åker linda.
Brunna.
Kåhl.
Sijdländ jordh.
Kalf tomt.
Duglig till åker.
Linda.
Grundjordh.
Skogzjordh.
   På denne tracht sträker sig
   Brunna uthmarken, men
   ingen war till städes som
   kunde uthwijsa huru långdt
   hon skulle gå.

Eng till Långtohra möther här.
Eng till Högby möther.
Eng till Hogby möther.
Skarp hårdhwall.
Skarp och oduglig till slåtter.
Nyby egor.


Afmätt anno 1692 in october
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.