A16:53(Rubrik:)
Lagunda häradh, Långtohra sochn och Jedra.


(Karttext:)
Ähr egor.
Långtora egor mötha.
Lööth fordom brukat till eng.
Krog torpet.
Booksta egor mötha på denne sijdan.
Vallby egor mötha här.
Åker och engz fall till cronhemman i åhrlig.
Åker till no 3.
Åker till no 6.
Skarp hårdh wall.
Grund.
Sijdländ jordh.
Sijdländ jordh.
Grund jordh.
   Denne åker brukas till
   Booksta, hwilken preten-
   deras af Jedra att ligga
   på deras egor, så wähl
   som åk Booksta
   hemmanen.
Grund.
Grund.
Grund jordh.
Brunna egor mötha på denne sijdan.
Crone fall till 27 capar brukas till skatteheman i Harsta.
Haarsta.
Grund jordh.
Booksta hemman.
Haarsta.
Åhls egor mötha.
Haarsta egor mötha.
Åker i fast linda.
Gammal linda.
Kalf täppor.
Kalf täppor.
Kåhl.
Homp.
Trägårdh.
Kåhl täppa.
Kalf täppa.
Betz haga till
Tompt.
Kåhl.
Kåhl tächt.
Kalf täppor
Kalf.
Slåtter haga.
Åker i fast linda.
Grund jordh.
Skogzjordh.
Sijdländ.
Grund jordh.
Booksta egor mötha.
Linda duglig till åker.
Sijdländ jordh.
Sijdländ jordh.
Gammal linda.
Wägen åth Enkiöping.
Kierr.
Haarsta egor mötha på denne sijdan.
Blåbärs kierre.
Åker i fast linda till no 3.
Uthmarken.
Ekeby egor mötha här.
Reekasta egor.
Eng till Långtohra by möther.
Nyby egor mötha här.


Afmätt anno 1693 in juny
o july af
Hans Barckhus.(Under skalan:)
Scala ulnarum.