A16:55b(Karttext:)
Mählby egor i Girista sochn möthar här på sijdan.
Haby egor i Girista sochn möther här på denne sijdan.
Vise.
Kiär.
Kiär.
Uthmarken.
Rölöpe egor i Girista sochn möther.
Sank linda.
Kiälla.
Detta torp åbos af Staby trägardzmästaren1, men är dock Tuna by till hörigt.
Linda.
Soldat stuga.
Östersta engh möther här.
Kalf täppa.
Kalf.
Tuna by.
Kalf täppa.
Kål.
Kalf täppa.
Kalf.
Linda.
Öhr i Jählsta sochn möther.
Linda.
Linda.
Tuna lundh.
Hacksta egor i Trögdh härdh2 och Husbysiutolft soch3 möther.
Kyssinge engh i samma sochn och häradh möther.
Eng som Säfsta, Nibble, Wärck-sta och Myrby äga gränsar här.
Trögdhbo dicke.
Hårby egor i Trögdh häradh och Husbysiutolf sochn.
Harby bro.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in mayus anno 1688
af Hans Barckhus.


_______________
1Fel för trägårdzmästaren.
2Fel för häradh.
3Fel för sochn.