A16:57b(Karttext:)
Mählby egor mötha här.
Åmun på Örssens å.
Vista egor.
Giriste eng.
Prästegårds engsteeg mother1.

Myrby egor mötha här.
Visbo egor mötha.
Soldat stuga.
Slott som är duglig till åkermark.
Huustuga egor mötha här.
Grund och skogzjordh.
Löös ohr2.
Gammal linda som en deel är till hafwer land duglig.
Grund och skogzjord.
Gammal linda.
Sijdländ jordh.
Kåhl.
Bärsta by.
Grund.
Kalf täppor.
Lilla Bährby egor.
Myhrby egor mötha.
Sochn wäg.
Lilla Bährby egor mötha.

Huustuga egor mötha runt omkring.


Afmätt anno 1693 in junyo
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för möther.
2Fel för öhr.