A16:59b(Karttext:)
Hagunda häradh möther på denne sijdan om åhn.
Mählby egor mötha.
Örsens å.
Eng.
Mählbona, Rölöpe och Wärstana mötha medh sin eng.
Eng.
Eng till Ekholmsund möther här.
Denne lundh säges har varit en jagplatz i forna tijder.
Wissta egor mötha på denna sijdan.
Åker.
Åker.
Åker.
Åker.
Linda.
Linda.
Linda.
Linda.
Linda.
Linda.
Linda.
Linda.
Åker.
Åker.
Girista by.
Mählby wederquarn.
Kål.
Klåkare åker.
Åker.
Åker.
Åker.
Åker.
Mählby gårdh.
Åker der till.
Stybbtorpet till Mählby.
Soldat stugor.
Uthmarcken.
En stenring men ingen vise.
Rölöpe gerde huilket Girista bona pretenderar efter rågången.
Skiählby egor mötha.
Rölöpe egor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in mayo anno 1688
af Hans Barckhus.