A16:65b(Karttext:)
Brunna ägor mötha på denne sijdan.
Håhlmyra ägor mötha här.
Oduglig backe.
Leerjord och klapperstenn.
Hwalsta ägor mötha här.
Eneby i Hiehlsta sochn möther på denne sidan.
Betes haga till no 1.
Kåhl och kallftäppor.
Gryta by.
Humblegårdar.
Linda.
Leerjord.
Skiärnholms ägor mötha på denne sidan.
Beteshaga till no 2.
Leera och klapper steen.
Leerjordh.
Leerjord.
Soldat stuga.
Beteshaga till no 1.
Betesmark.
Torp till no 2, Lööttorpat kallat.
Nyby ägor mötha på denne sidan.
Tijhlby ägor mötha här.
Bählsunda ha-ga möter.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Lars Hoffstedtz.