A16:67(Rubrik:)
Lagunda häradh, Kulla sochn och Stiern-
holms by.


(Karttext:)
Hålmyra ägor.
Gryta ägor mötha här.
Wreeta ägor mötha på denne sijdan.
Nyby ägor mötha här.
Uthmarken.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in junyo anno 1688
af Hans Barckhus.