A16:69b(Rubrik:)
Lagunda härad, Biskopskulla sochn, Råby.


(Karttext:)
Nysättra Prestegårdz eng möther.
Nysättra by egor mötha.
Celltejordh.
Betes hage till byn.
Landz Berga gårdz egor mötha här.
Kalftompter.
Råby.
Sandåhs.
Långthora bys egor mötha här.
Här är ingen wiss skilnadt.
Sandwall med smått granbyske.
Sand backe.
Godt 5 stena rör.
Uthmarken af smått byske.
5 stena rör på en sten.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1691 af Jacob Torslundh,
hwarföre efter unfången instruction
swarar Jacob Braun.