A16:71(Rubrik:)
Lagunda häradh, Biskopskulla sochn och Wills-
berga by.


(Karttext:)
Garns egor.
Högsteena egor mötha här.
Grund jord.
Sijdländjordh.
Hårdhwall.
Grundjordh.
Betzhaga till no 2.
Sijdländ åker i fast lin-da.
Grund jordh.
Giörlinge egor mötha här.
Linda.
Hårdhwall.
Skarp hårdhwall oduglig till slåtter.
Kåhl täppa.
Kalf.
Tompt till åker.
Hummel gårdh.
Villsberga by.
Kalftäppa.
Uthfiels åker till Rönne.
Sijdländ leera.
Sijdländ jordh.
Betzhaga till.
Sijd länt.
Grund.
Röömyllach-tig leera.
Uthfiels åker till Giörlinge och Gissle i skiffte medh war andra.
Torp till no 1.
Torp till no 3.
Gammal gåhlstoo warit instängdt till hagar.
Söderby egor mötha här.
På denne tracht är hagställe till crone och frälse hemmanet som änu något skogh är i behål.
Skogzwägen.
Vråå egor mötha.
Uthmarken.
Långh kierre.
Röna egor mötha här.
Kier.
Giörlinge skogh möther.
Röna skogh möther.
Värsta skogh möther.


(Karttext vänstra kartan:)
Högby egor.
Hårmsta egor mötha här.
Eng till Söderby möther.
Starr och fräkenbottn.
Skarp hårdhwall oduglig till slåtter.
Åkerfiell till Homsta möther.Afmätt anno 1693 in october
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.