A16:73b(Karttext:)
Nysättra, Boda, Ektorpet och Högby egor mötha.
Råby egor mötha här.
Nysättra broo.
Starbottn.
Dybottn.
Linda.
Lagunds bergh.
Sijdländ leera.
Kalf tompt.
Kåhl tappa1.
Dybottn som största deeln är medh bladh och röörwass öfwerwäxt.
Hårmsta egor mötha här.
Lagunds Berga gård.
Fattbur.
Trägardz2 stuga.
Ladugård.
Swijn wall.
Skarp hårdhwall.
Grund jordh.
Linda.
Engzfiell till Prästegården.
Linda.
Bondebyn.
Uthmarken.
Öhrblanda jordh.
Prästegården.
Prästegårds egor mötha här.
Långtora egor mötha.
No 1.
Håmsta egor mötha här.
Soldat stuga.
Linda duglig till åker.
Linda duglig till åker.
No 4.
Linda.
   Denne wreet och torpet äger
   Prästegården men pratende-
   ras af Landzberga att willia gå
   ifrån röret no 1 och till no 2
   der 4 wachra steenar lågo, sedan
   der ifrån till no 3 där dhe ense
   woro.
Torp till Håmsta.
   Hwar till Håmstana swarade att Landzberga
   skulle gå den branguhla linien ifrån
   röret no 1 och till no 4 hwarest 5 stycken stenar
   lågo alldeles i confäcion och sedan där
   ifrån till no 3.


Afmätt anno 1692 in september
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________
1Fel för täppa.
2Fel för trägårdz.