A16:75b(Rubrik:)
Åsunda häradh, Wårfrukyrk sochn och Åhl.


(Karttext:)
Harsta egor mötha.
Linda.
Ähs egor mötha.
Sand och sijdländ.
Grund jordh.
Booksta egor.
Eng till Härnwij quarn möther.
Soldat stuga.
Åker till torpet.
Haga.
Sand jordh.
Wreet till skattgården i fast linda.
Harsta egor.
Ekeby egor mötha.
Uthmarken.
Sand jordh.
Booksta egor mötha.
Grund.
Grund jord.
Kåhl.
Åhls byn.
Tompt.
Sandjordh.
Sijdländ jordh.
Hamp.
Kåhl täpa.
Harsta eng möther.
Tiursåkers egor mötha på denne här sijdan.
Betzhaga.
Denne haga äger skattehemmanet i Åhl för sin uthjordh i Booksta.
Booksta egor mötha här.
Torp till no 2.
Uthmarken.
Myra.
Kierr.
Wägen från Åhl till Enkiöping.
Röödning till Booksta.
Wägen emellan Tiursåker och Enkiö-ping.
Myra.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.